تبلیغات
تکنولوژی آموزشی و زبان انگلیسی - شب قدر- آرزوی صلح و زندگی با امنیت و آرامش در دنیا

         http://www.mums.ac.ir/shares/central_library/modiramanip1/image001.gif                http://www.mums.ac.ir/shares/central_library/modiramanip1/image001.gif               http://www.mums.ac.ir/shares/central_library/modiramanip1/image001.gif


در طول تاریخ  انسان ها همواره از زیتون و روغن زیتون استفاده کرده اند. درخت زیتون به نام درخت صلح  شناخته شده است و نماد کبوتر با شاخه ای از درخت زیتون نماد امید است. این  امر حاکی از پر خاصیت بودن روغن زیتون است.خدایا به عظمت کبریایت

صلح و امنیت را در جهان برقرار کن.

آمین یا ربّ العالمینآخرین شب قدر را دریابید! اعمال مخصوص شب 23 ماه رمضان